FORSVARSADVOKAT ROLF GREGERSEN

SPECIALE I BOBEHANDLING

Vi har specialiseret os i bobehandling gennem en lang årrække – hele tiden suppleret med opfølgning på ny lovgivning.


Når et menneske dør, opstår der mange spørgsmål, som skal besvares, og mange ting, der skal ordnes. Både begravelsen, det juridiske og det praktiske. Som et NYT TOTALKONCEPT hjælper vi med det hele. Og lige fra begyndelsen. Erfaringen viser nemlig, at mange, som rammes af sorgen over at have mistet en af sine nærstående, har brug for hjælp på alle områder. D.v.s. at vi tager os af aftalen med bedemanden, ordner hvad der skal ordnes på afdødes bopæl, og aflaster i det hele taget de pårørende fra første øjeblik.


Ring derfor straks, når behovet opstår og få hjælp med det samme. Vores HOTLINE på telefon 40135045 svarer døgnet rundt – også i weekends. Vi kommer gerne til første møde ude på Deres bopæl.


Derefter følger så alt papirarbejdet, økonomien og juraen. Det er selvsagt vores kerneområde. Og der er mange ting, der skal tages stilling til, og som kræver rådgivning.


Først skal det afklares, hvilken måde boet kan eller skal behandles på. det er være tale om begravelsesudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte og skifte ved bobestyrer. Se en kort beskrivelse i rubrikken nedenfor.

Der er altså en række muligheder, afhængig af den konkrete situation. Vi klarer i alle tilfælde kontakten til skifteretten. Desuden sørger vi – alt efter hvad der er aktuelt - bl.a. for at

• sikre boets aktiver,

• indrykke proklama i Statstidende, som er pligtigt

• lave åbningsstatus (der viser boets aktiver ved skiftets begyndelse)

• afklare hvem der er arvinger i boet

• afvikle et evt. lejemål o.s.v.

• sørge for betaling af boets gæld, omkostninger, skat og skifte- og boafgift

• udfærdige rvt. selvangivelse

• fordele boets midler mellem boets arvinger eller sælge dem i samråd med arvingerne.

• løbende orientere arvingerne om boets behandling, herunder evt. ved afholdelse af bomøder

• lave boopgørelse, når boet kan gøres op og afsluttes.

Arbejdet honoreres efter medgået tidsforbrug efter samme retningslinjer, som skifteretterne bruger i bobestyrerboer. De vil få et overslag, inden vi går i gang med sagen.

BOBEHANDLINGSFORMER:

Begravelsesudlæg: Boet kan udlægges til afdødes nærmeste uden egentlig skiftebehandling, hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelse, bobehandling og pantegæld, ikke overstiger kr. 35.000 (i 2008). Udlægsmodtageren hæfter ikke for den afdødes gæld, men bliver ved udlægget forpligtet til at dække udgifterne ved begravelsen og boets behandling.


Ægtefælleudlæg: Den efterlevende ægtefælle kan overtage hele boet uden egentlig skiftebehandling, hvis værdien af boets aktiver sammenlagt med den længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør indtil 600.000 kr. (år 2008) Beløbsgrænsen reguleres årligt. Men det er afgørende at være opmærksom på, at ægtefællen påtager sig ansvaret for den afdødes gældsforpligtelser.


Uskiftet bo: Den efterlevende ægtefælle kan også vælge at hensidde i uskiftet bo, hvilket typisk vælges, hvis der er en vis formue. Forudsætningen er, at der var såkaldt formuefællesskab i ægteskabet, og at afdødes eventuelle særbørn accepterer, at der ikke skiftes. Evt. kan man skifte alene med særbørnene eller få deres arveafkald mod et passende vederlag svarende til arven. Man skal imidlertid nøje overveje helt konkret, om det ikke er bedre for ægtefællen at skifte med børnene. Vi hjælper med at finde ud af dette.


Privat skifte: Ved privat skifte udleveres boet til arvingerne – nære eller fjerne slægtninge – således at de står for skiftet, ofte med advokatbistand. Denne fremgangsmåde forudsætter, at alle arvinger er enige om at skifte privat og tillige er enige om alle væsentlige spørgsmål undervejs i bobehandlingen. Privat skifte indebærer for arvingerne en hæftelse for afdødes gæld, men viser det sig, at boet er insolvent, har arvingerne en fortrydelsesret, således at boet kan overgå til bobestyrerbehandling.


Bobestyrerbo: Hvis betingelserne for et privat skifte ikke er til stede, måske på grund af uenighed mellem arvingerne eller usikkerhed om, hvorvidt boet er solvent, udpeger skifteretten en bobestyrer - en advokat – til at behandle boet. Det kan også være afdøde, som i sit testamente har bestemt dette. Overskuddet fra bobehandlingen udbetales til arvingerne, som bobestyreren også skal tage med på råd, når det gælder væsentlige beslutninger.